Vitale Kernen

Het doel van het Plan van aanpak Vitale Kernen is dat de dorpen Egmond-Binnen, Egmond aan den Hoef en Groet vitaal en leefbaar blijven. We streven naar een duurzame en toekomstbestendige ontwikkeling. Daarbij is het betrekken van de gemeenschap en het behouden van lokale kennis van groot belang.

De gemeenteraad stelde het Plan van aanpak Vitale Kernen op 25 mei 2023 vast. Hierin staan de stappen om de leefbaarheid en vitaliteit in de dorpen Egmond-Binnen, Egmond aan den Hoef en Groet te verbeteren. Voor elk dorp hebben we een andere aanpak, omdat de dorpen zich in verschillende fasen bevinden.

Klankbordgroep per kern

Er is een klankbordgroep in elk dorp. Deze klankbordgroepen bestaan uit leden van de dorpsverenigingen en andere geïnteresseerden. De groepen treden op als ervaringsdeskundigen en beschikken over waardevolle kennis van hun dorp. Hun betrokkenheid en expertise zijn van groot belang bij het onderzoek naar verbetering van de leefbaarheid in Egmond-Binnen, Egmond aan den Hoef en Groet.

In de eerste fase van het plan hebben de klankbordgroepen bijvoorbeeld geholpen met een oordeel over eerdere onderzoeken, het opstellen van onderzoeksvragen en als vraagbaak voor de projectorganisatie. 

Bijeenkomsten klankbordgroep

De laatste bijeenkomsten per dorp vonden plaats in januari 2024. In mei 2024 presenteren we de resultaten en een plan hoe verder te gaan aan de gemeenteraad.

Onderzoek Vitale Kernen afgerond

Inmiddels is het onderzoek Vitale Kernen afgerond. Afgelopen jaar hebben provincie en gemeente onder de noemer 'Vitale Kernen' onderzoek gedaan naar de leefbaarheid in de dorpen: Egmond-Binnen, Egmond aan den Hoef en Groet. Afgesproken was om de leefbaarheid in kaart te brengen en een aanpak te ontwikkelen om die leefbaarheid te behouden. Klankbordgroepen met inwoners uit de drie dorpen deden mee aan dit onderzoek. 

Op 16 mei 2024 wordt de gemeenteraad in een raadsinformatieavond verder geïnformeerd. Daarna volgt bespreking in de raadscommissie en besluitvorming in de gemeenteraad. 

Meer informatie

Kijk voor actuele berichtgeving en data zoals bijvoorbeeld meer informatie over de uitkomsten en het vervolg op de website van gemeente Bergen: Vitale Kernen

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Mail dan naar Daan Dura daandura@debuch.nl

Contact

Gemeente Bergen
Jan Ligthartstraat 4
1817 MR Alkmaar

info@bergen-nh.nl
(072) 888 00 00

Denk mee over Bergen is een initiatief van de gemeente Bergen.

 
 
Cookie-instellingen