Veiligheid in uw buurt

Dit najaar vroegen wij inwoners om hun mening over de veiligheid in de gemeente Bergen. Tijdens 3 inwonersavonden en in een online vragenlijst stelden wij vragen als: Voelt u zich veilig? Hoe kan de gemeente de veiligheid verbeteren? 

Wij hebben heel veel reacties van u mogen ontvangen zowel tijdens de inwonersavonden als via de online vragenlijst. Daar willen wij alle inwoners hartelijk voor bedanken. De informatie die wij van u hebben ontvangen is verwerkt in het concept Integraal Veiligheidsbeleidsplan. 

Verkeersveiligheid

In zowel Egmond, Schoorl als Bergen maken inwoners zich zorgen om de verkeersveiligheid. Het belangrijkste aandachtspunt is de discussie over het verlagen van de maximumsnelheid van 50 kilometer per uur naar 30 kilometer per uur op een aantal wegen binnen de bebouwde kom.
Daarnaast worden elektrische fietsen, onoverzichtelijke kruispunten en slechte verlichting ook genoemd als veroorzakers van onveilige verkeerssituaties. Wij werken aan een Mobiliteitsplan waarin verkeersveiligheid aan bod komt. Vervolgens wordt er een uitvoeringsprogramma gemaakt met maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Veilige gemeente

Inwoners voelen zich veilig in de gemeente Bergen. Toch is er naast verkeersveiligheid een aantal andere thema’s die aangepakt moeten worden. In het Integraal Veiligheidsbeleidsplan pleiten we voor de aanpak van jeugd en middelengebruik, sociale overlast door verwarde personen en ondermijning. Ook is er aandacht in het plan voor crises- en rampenbestrijding.

Integraal Veiligheidsbeleidsplan

Elke 4 jaar maakt de gemeente een nieuw plan over veiligheid. In dit Integraal Veiligheidsbeleidsplan staat op welke onderwerpen de veiligheid nog verbeterd kan worden en wat we hieraan gaan doen binnen de gemeente Bergen. Het concept is nu klaar en in december ligt deze voor beoordeling bij de Raadscommissie en de Gemeenteraad. De Raadcommissie is het laatste moment om voor u als inwoner nog invloed te hebben op het plan voordat het definitief wordt. U kunt daar inspreken. Let op! Hier moet u zich voor 12.00 uur op de dag van de vergadering voor aanmelden via bureaugriffier@bergen-nh.nl

Planning

  • november 2023 - Concept Integraal Veiligheidsbeleidsplan is ingediend.
  • 7 december 2023 -  Raadcommissie bereidt het besluit over definitief Integraal Veiligheidsbeleidsplan voor.
  • 14 december 2023 - Gemeenteraad neemt een besluit over definitief Integraal Veiligheidsbeleidsplan.


 

Contact

Gemeente Bergen
Jan Ligthartstraat 4
1817 MR Alkmaar

info@bergen-nh.nl
(072) 888 00 00

Denk mee over Bergen is een initiatief van de gemeente Bergen.

 
 
Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.