Tijdelijke huisvesting BSG-school

Over de tijdelijke huisvesting van de BSG-school aan de Oudtburghweg ging de gemeente met omwonenden van de Oudtburghweg en Kerkedijk in gesprek over een plan voor de bereikbaarheid en ontsluiting van de school.  

In april vond hierover een stakeholdersoverleg plaats met vertegenwoordigers uit de omgeving. En enkele weken later een brede informatiebijeenkomst voor de buurt. 

Tijdens het stakeholdersoverleg kwam naar voren dat omwonenden zich zorgen maken over de volgende punten:

  • Bouwverkeer tijdens de opbouw van de tijdelijke locatie.
  • Flinke toename in het langzame verkeer, voornamelijk fietsende scholieren. 
  • Omliggende wegen kunnen de druk niet aan, het zijn smalle polderwegen. 
  • Haal- en brengverkeer met de auto.
  • Beperkte parkeervoorzieningen op het terrein.
  • Geen doorgaand verkeer mogelijk vanaf Oudtburghweg. 
  • Veilig oversteken van de Landweg.

Aan de hand van de opgehaalde aandachtspunten is het plan voor de bereikbaarheid en ontsluiting verder uitgewerkt. Dit werd tijdens de brede informatiebijeenkomst gedeeld. De planning van de opbouw (en dus het bouwverkeer) werd met omwonenden gedeeld.

Er is een apart parkeerterrein gemaakt voor haal- en brengverkeer. Ook zijn maatregelen getroffen om de oversteek op de Landweg te verbeteren, o.a. door de maximumsnelheid hier te verlagen. Voor het berm parkeren en het geen doorgaand verkeer op de Outburgweg werden verdere wijzigingen - na nader onderzoek - niet nodig geacht. 

Meer informatie over de verbouwing van de BSG aan de Rondelaan.

Contact

Gemeente Bergen
Jan Ligthartstraat 4
1817 MR Alkmaar

info@bergen-nh.nl
(072) 888 00 00

Denk mee over Bergen is een initiatief van de gemeente Bergen.

 
 
Cookie-instellingen