Locatie afvalclusterplaatsen

Eind 2022 hebben 15.500 huishoudens van de gemeente een brief gekregen over de locatie van de afvalclusterplaatsen binnen de gemeentegrenzen. Na het versturen van deze brief met de voorgestelde locaties en bijbehorende kaarten, gaf de gemeente inwoners de kans om binnen 6 weken hun zienswijzen in te dienen. 

Daarna werden van oktober 2022 tot 1 februari 2023 in totaal 21 inloopmomenten georganiseerd, verspreid over alle kernen van de gemeente. Deze bijeenkomsten trokken grote belangstelling van inwoners.

De betrokkenheid van de bewoners resulteerde in waardevolle inzichten. Een aantal cruciale punten die naar voren kwamen, waren:

  • Minimale loopafstanden voor rolcontainers.
  • Beperkte capaciteit van de clusterplaatsen.
  • Vermijden van locaties dichtbij ramen, deuren of opritten.

Met 689 ingediende zienswijzen, waarvan er maar liefst 543 zijn toegekend, heeft de gemeente aanzienlijke stappen ondernomen om de wensen van inwoners mee te nemen. 

Sommige zienswijzen konden niet worden toegekend vanwege technische beperkingen, zoals de route van de zijlader, het verlies van parkeerplaatsen, of obstakels zoals bomen. Desondanks hebben medewerkers van de gemeente op meer dan 100 locaties de situatie ter plaatse bekeken, waarbij in de meeste gevallen gezamenlijke oplossingen zijn gevonden.

Ook na de realisatie van de clusterplaatsen bleef de gemeente openstaan voor feedback. Medewerkers van de gemeente hebben talloze verzoeken van inwoners beoordeeld en vele aanpassingen zijn doorgevoerd om tegemoet te komen aan specifieke behoeften.

We willen u  bedanken voor uw actieve betrokkenheid, suggesties en samenwerking gedurende dit proces. Dankzij de gezamenlijke inspanning zijn de clusterplaatsen nu op optimale locaties geplaatst, zoveel mogelijk in lijn met uw wensen en behoeften. 

Contact

Gemeente Bergen
Jan Ligthartstraat 4
1817 MR Alkmaar

info@bergen-nh.nl
(072) 888 00 00

Denk mee over Bergen is een initiatief van de gemeente Bergen.

 
 
Cookie-instellingen