Jaaroverzicht participatie 2023

Wij vinden het belangrijk dat u wordt gehoord voordat we als gemeente beslissingen nemen. We willen goede keuzes maken die aansluiten bij wat u, de bewoners, belangrijk vinden.

Daarom organiseren we geregeld informatieavonden, houden we enquêtes of vragen u zelf met ideeën te komen. We gaan met u in gesprek om te horen wat u wilt. In het Jaaroverzicht Participatie 2023 hebben we op een rijtje gezet welke participatietrajecten plaatsvonden en welke middelen we hebben ingezet.

  • In 2023 waren er 44 participatietrajecten in de gemeente Bergen.
  • 13 trajecten waren gemeentebreed, bijvoorbeeld voor het Integraal Veiligheidsbeleid of het Mobiliteitsplan.
  • Ook waren er trajecten specifiek voor de verschillende kernen; 10 in Schoorl, 11 in Bergen en 10 in de Egmonden.

Van Sport & Spel tot Ondernemen & Afval

De trajecten hadden betrekking op diverse thema’s, variërend van Sport & spel en Klimaat & vergroening tot Ondernemen en Afval. De meeste hadden te maken met herinrichtingen en ruimtelijke ontwikkelingen. Er zijn zowel fysieke als digitale middelen gebruikt om de inwoners/ondernemers te betrekken.

Leerpunten

In het Jaaroverzicht staat ook wat we hebben geleerd. Bijvoorbeeld dat het belangrijk is om duidelijk te zijn over de kaders waarbinnen moet worden gewerkt. En dat het belangrijk is om goed na te denken en te communiceren over de planning van een project.

Bekijk het jaaroverzicht participatie 2023

Contact

Gemeente Bergen
Jan Ligthartstraat 4
1817 MR Alkmaar

info@bergen-nh.nl
(072) 888 00 00

Denk mee over Bergen is een initiatief van de gemeente Bergen.

 
 
Cookie-instellingen