Herinrichting Maesdammerlaan en Studler van Surcklaan

Begin januari 2023 zijn omwonenden van de Maesdammerlaan en Studler van Surcklaan in Bergen per brief uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst over de voorgenomen herinrichting van beide straten. 

Tijdens deze bijeenkomst (begin februari 2023) werd door medewerkers van de gemeente toelichting gegeven op de plannen. Het voorlopig ontwerp van de herinrichting werd daarbij gepresenteerd. Daarna kregen inwoners de ruimte om hun wensen, ideeën en aandachtspunten te delen, zodat deze meegenomen konden worden in de verdere uitwerking. Inwoners konden ook online op het voorlopig ontwerp reageren, ook na afloop van de bijeenkomst was dit nog 2 weken mogelijk. 

Aan de hand van de opgehaalde reacties zijn de plannen verder uitgewerkt. De reacties hadden met name betrekking op de inrichting en de te gebruiken materialen, de voetpaden en inritten, de schoolzonde en de verlichting. Bekijk een overzicht van de reacties

Over het concept Definitief Ontwerp werden omwonenden in maart 2023 per brief geïnformeerd. Om de eventuele ‘laatste puntjes op de i’ te delen met de gemeente, konden zij reageren door een e-mail of brief te sturen. 

Vervolgens kon op 9 mei 2023 het Definitief Ontwerp vastgesteld worden. Ook hierover zijn omwonenden geïnformeerd per brief. Ook over de toekomstige werkzaamheden zullen zij per brief geïnformeerd worden. 

Kijk voor meer informatie over de herinrichting op de projectpagina.

Contact

Gemeente Bergen
Jan Ligthartstraat 4
1817 MR Alkmaar

info@bergen-nh.nl
(072) 888 00 00

Denk mee over Bergen is een initiatief van de gemeente Bergen.

 
 
Cookie-instellingen