Gebiedsplan Sociale Basis

In maart hebben er in Schoorl en Egmond aan Zee 2 inspirerende 'gebiedstafels' plaatsgevonden, waar de gemeente samenkwam met partners en welzijnsorganisaties binnen het sociaal domein. 

Het doel van deze bijeenkomsten was het bespreken en versterken van de sociale basis binnen de gemeente. Door de waardevolle input die tijdens deze gesprekken is verzameld, is het Gebiedsplan Sociale Basis verder ontwikkeld en in juli 2023 door de raad goedgekeurd. 

Tijdens de gebiedstafels stond de bespreking van thema's en uitdagingen die spelen in onze gemeente centraal. De deelnemers brachten hun kennis in over de inwoners en het reeds gevarieerde aanbod van activiteiten en ondersteuning in onze dorpen. Gezamenlijk hebben we bepaald welke plekken in de gemeente Bergen we extra aandacht willen geven met betrekking tot initiatieven, activiteiten en voorzieningen in de sociale basis.

De focus lag op het verkrijgen van inzicht in de activiteiten van alle betrokken partijen, het identificeren van moeilijkheden die organisaties ervaren en het voorkomen van vergeten groepen binnen onze gemeente. Daarbij hebben we de blik gericht op de toekomst: welke rol kan de gemeente samen met welzijnsorganisaties spelen? Hoe kunnen we op effectieve wijze verschillende doelgroepen bereiken? Welke benaderingswijzen zijn het meest geschikt?

Tijdens de eerste bijeenkomst hebben we samen ideeën gedeeld en geleerd van goede voorbeelden.  In de tweede bijeenkomst hebben we deelnemers laten zien hoe hun input wel of niet verwerkt was in de plannen. Zij kregen tijdens de tweede bijeenkomst nog de mogelijkheid om de zogeheten ‘puntjes op de i’ toe te voegen, waarmee uiteindelijk het definitieve Gebiedsplan is vormgegeven. Dit alles met het doel om gezamenlijk te werken aan een goede, ondersteunende sociale basis voor alle inwoners. Bekijk een uitgebreid verslag van de gebiedstafels.

Contact

Gemeente Bergen
Jan Ligthartstraat 4
1817 MR Alkmaar

info@bergen-nh.nl
(072) 888 00 00

Denk mee over Bergen is een initiatief van de gemeente Bergen.

 
 
Cookie-instellingen