Beeldkwaliteitsplan Schoorl Centrum

In januari 2023 is door de raad de stedenbouwkundige visie voor het centrumgebied van Schoorl (het gebied tussen het oude politiebureau en de Laanweg) vastgesteld. 

De volgende stap voor de centrumvisie voor Schoorl was het maken van een beeldkwaliteitsplan. Hierin wordt beschreven hoe het uiterlijk van de gebouwen en de omgeving eruit moeten komen te zien; bijvoorbeeld welke materialen en kleuren er gebruikt moeten worden. In het plan staan ook aanbevelingen en richtlijnen voor de architectuur van de gebouwen. 

Inwoners van Schoorl werden via de gemeentelijke kanalen uitgenodigd om mee te denken over de richtlijnen van het beeldkwaliteitsplan. De klankbordgroep bestond uit ca. 20 inwoners van Schoorl en is in april en mei 3 keer bijeengekomen. Deelnemers dachten mee over de identiteit van Schoorl, de materialisering, groen, het aanzicht van de parkeergarage en de hoeveelheid woonblokken. 

Nadat alle inbreng van de klankbordgroep was verwerkt, vond een brede informatiebijeenkomst plaats waarin het concept beeldkwaliteitsplan werd gepresenteerd. Tijdens deze bijeenkomst kregen inwoners een toelichting op het plan, het proces rondom de planvorming en het vervolg. 

Het concept plan beeldkwaliteit en de rapportage over het onderzoek naar de parkeergarage worden in januari 2024 behandeld in commissie en raad.  

Contact

Gemeente Bergen
Jan Ligthartstraat 4
1817 MR Alkmaar

info@bergen-nh.nl
(072) 888 00 00

Denk mee over Bergen is een initiatief van de gemeente Bergen.

 
 
Cookie-instellingen