Omgevingsvisie

Inwoners en de gemeente hebben samen gewerkt aan de Omgevingsvisie. In een omgevingsvisie gaat het over de vraag: Hoe zien wij de toekomst van de gemeente Bergen. Dit is vastgelegd in een ontwerp Omgevingsvisie gemeente Bergen. Het ontwerp heeft tot 16 juli 2021 ter inzage gelegen.

We hebben u eerder gevraagd mee te denken over een groot aantal onderwerpen. Het aantal reacties hierop was groot. Er zijn bijeenkomsten gehouden, enquêtes ingevuld en onder de jeugd is een flitspeiling uitgevoerd. Dit heeft veel informatie opgeleverd. Duidelijk is geworden wat u belangrijk vindt om te behouden en wat punten van aandacht en ontwikkeling zijn.

Het ontwerp van de Omgevingsvisie beschrijft in hoofdlijnen:

  • welke keuzes we nu maken voor de toekomst,
  • waarmee we rekening houden bij die keuzes,
  • waar gaat onze aandacht vooral naar uit en
  • welke acties we moeten nemen.

Dit beschrijven we zowel voor de gehele gemeente als voor de dorpen. Het ontwerp gaat in op veel zaken, zoals wonen, verkeer, natuur, landschap, toerisme, ontmoeten. Dit is in samenhang bekeken, want een keuze voor het een kan gevolgen hebben voor het ander. Ook dit hebben we in beeld gebracht.

Contact

Gemeente Bergen
Jan Ligthartstraat 4
1817 MR Alkmaar

info@bergen-nh.nl
(072) 888 00 00

Denk mee over Bergen is een initiatief van de gemeente Bergen.

 
 
Cookie-instellingen