Inwonerspanel Klimaat

Inwoners van de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo worden via dit inwonerspanel gevraagd om hun kennis te delen en hun mening te geven over conceptplannen op het thema Klimaat. Inwoners brengen kennis in die voor experts nieuw is en kennen de lokale situatie.

Het doel is om zo tot beter beleid en besluiten te komen. Op deze manier kan zo goed mogelijk invulling worden aan de uitvoering van de klimaattransities zoals omschreven in het basisambitieniveau van het programma Klimaat van de gemeente Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo.

Het programma Klimaat is 1 januari 2021 van start gegaan. Het overkoepelende doel van het programma is bij te dragen aan de CO2-reductiedoelstellingen uit het klimaatakkoord, de leefomgeving klimaatbestendig in te richten en toe te werken naar een circulaire economie in 2050.

Inwonerspanel

Het panel bestaat uit inwoners van de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo. Iedereen kan zich aanmelden. Om een zo divers mogelijke groep leden te krijgen toetsen we nieuwe leden aan de volgende criteria:

  • Iedere gemeente is vertegenwoordigd met minimaal 4 en maximaal 15 leden.
  • Gevarieerde leeftijdsgroepen (18-30, 30-50, en 50+).

We houden een wachtlijst bij als het inwonerspanel het maximale aantal deelnemers heeft bereikt en zich andere geïnteresseerden melden.

Nieuwe leden nemen deel tot half december en kunnen zich vervolgens aanmelden voor een volgend jaar.

Het inwonerspanel komt in principe 5 keer per jaar samen. Dit gebeurt online of in het gemeentehuis van Heiloo of Castricum omdat dit de meest centrale locaties zijn binnen de vier gemeenten. Er wordt bij voorkeur vergaderd op de dinsdagavonden om 20.00 uur.

Wat brengt het jou?

  • De mogelijkheid vooraf jouw inbreng te geven op beleid en projecten op het thema Klimaat voor verbeteringen in jouw directe leefomgeving
  • De mogelijkheid met andere inwoners van gedachten te wisselen over het thema Klimaat

Meer informatie en aanmelden

Voor meer informatie en aanmelden mail naar klimaat@debuch.nl. Of neem contact op met Tanja Beentjes via tel. 088 - 909 91 03.

Contact

Gemeente Bergen
Jan Ligthartstraat 4
1817 MR Alkmaar

info@bergen-nh.nl
(072) 888 00 00

Denk mee over Bergen is een initiatief van de gemeente Bergen.

 
 
Cookie-instellingen