Groen Kapitaal in de buurt

Op 13 juli bezochten 18 inwoners een ideeënavond over het vergroenen van de (eigen) buurt in de Bibliotheek van Bergen. Er waren inwoners uit verschillende wijken waaronder Tuin- en Oostdorp, Aagtdorp, Groet en Bergen centrum. De avond was een initiatief van Natuur- en Milieufederatie, Landschap Noord-Holland en de gemeente.

Groen kapitaal in de buurt

In de uitnodiging werd inwoners gevraagd om mee te denken over mogelijkheden om de eigen buurt te vergroenen. Meer groen zorgt ervoor dat een buurt of straat beter bestand is tegen wateroverlast of hete dagen. Goede ideeen konden van de gemeente hulp én een budget krijgen.  Bij Groen Kapitaal in de Buurt bedenken inwoners niet alleen ideeën: het is de bedoeling dat inwoners deze ook zelf uitvoeren. De Provincie Noord-Holland en de gemeente stelt hiervoor geld beschikbaar. 

Concrete initiatieven

Er zijn op de avond meteen al 7 vrij concrete initiatieven ingediend. Wat een mooie opbrengst!

De gemeente gaat nu eerst checken of de initiatieven niet overlappen met lopende projecten of ontwikkelingen. Dat wil zeggen dat wanneer al duidelijk is dat op een locatie bijv. de weg open moet voor het riool of dat er een bouwproject komt waardoor het initiatief niet uitgevoerd kan worden dit tijdig wordt teruggekoppeld aan de initiatiefnemers.

we hopen dat we zoveel mogelijk initaitieven gezamenlijk met de inwoners kunnen uitvoeren!

 

Contact

Gemeente Bergen
Jan Ligthartstraat 4
1817 MR Alkmaar

info@bergen-nh.nl
(072) 888 00 00

Denk mee over Bergen is een initiatief van de gemeente Bergen.

 
 
Cookie-instellingen