Woonvisie: startbijeenkomst begeleidingsgroep

47 keer bekeken

Begin

19-06-2023 om 19:30

Einde

19-06-2023 om 21:30

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Raadzaal van de gemeente, Molenweidtje 2 in Bergen

Er is een startbijeenkomst voor de nieuwe woonvisie op maandagavond 19 juni. De gemeente wil ook graag inwoners betrekken in een begeleidingsgroep. De groep praat mee bij de voorbereiding van bijeenkomsten met de raad en wordt - waar nodig - om advies gevraagd.

In de Woonvisie staan onderwerpen die te maken hebben met woonbeleid. Bijvoorbeeld: splitsen van woningen, verhuur van woningen, doorstroming op de woningmarkt, flexibele (tijdelijke) woningen, alternatieve woonvormen en mogelijkheden voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Lees meer over de woonvisie.

Wilt u meedenken over de woonvisie?

Als u wilt u meedenken, dan kunt u zich aanmelden via participatie@bergen-nh.nl of u kunt via het klantcontactcentrum (072 888 00 00) vragen naar Maikel Wonder. Wilt u bij uw aanmelding aangeven over welke onderwerpen u mee wilt praten?

Een definitieve uitnodiging volgt voor de deelnemers, waarin we toelichten wat de rol is van de begeleidingsgroep en de details van de bijeenkomst. Als er veel aanmeldingen zijn, kan het zijn dat we moeten selecteren, zodat er een evenredige vertegenwoordiging is in de begeleidingsgroep.

Contact

Gemeente Bergen
Jan Ligthartstraat 4
1817 MR Alkmaar

info@bergen-nh.nl
(072) 888 00 00

Denk mee over Bergen is een initiatief van de gemeente Bergen.

 
 
Cookie-instellingen