Bijeenkomst over beeldkwaliteitsplan Oudburgerpolder (Bergen-Oost)

61 keer bekeken

Begin

23-05-2023 om 19:30

Einde

23-05-2023 om 21:00

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

We willen het concept beeldkwaliteitsplan aan u, als omwonende en/of gebruiker, presenteren en u betrekken bij het plan. We nodigen u op dinsdag 23 mei van harte uit voor een participatiebijeenkomst.

In juli 2021 heeft de gemeenteraad voor het gebied Bergen-Oost de structuurvisie Oudburgerpolder vastgesteld. Bij de vaststelling heeft de gemeenteraad aan het college verzocht om een beeldkwaliteitsplan op te stellen. Nieuwe initiatieven voor het gebied zullen daaraan worden getoetst. 

De afgelopen maanden heeft landschapsarchitectenbureau La4Scale in overleg met de gemeente daarom een concept beeldkwaliteitsplan uitgewerkt. Komt u naar onze bijeenkomst op:

  • Datum: dinsdag 23 mei 2023
  • Tijd: 19.30 – 21.00 uur
  • Locatie: Raadzaal (Sportcentrum De Beeck, eerste verdieping)
  • Aanmelden: we vragen u vriendelijk om u aan te melden via info@bergen-nh.nl o.v.v. Aanmelding participatiebijeenkomst beeldkwaliteitsplan Bergen-Oost.

Contact

Gemeente Bergen
Jan Ligthartstraat 4
1817 MR Alkmaar

info@bergen-nh.nl
(072) 888 00 00

Denk mee over Bergen is een initiatief van de gemeente Bergen.

 
 
Cookie-instellingen