Omgevingsvisie

De afgelopen twee jaar hebben inwoners en de gemeente samen gewerkt aan de Omgevingsvisie. Centraal stond de vraag: Hoe zien wij de toekomst van de gemeente Bergen? Dit hebben we nu vastgelegd in een ontwerp Omgevingsvisie gemeente Bergen. Dit ontwerp ligt nu ter inzage. U kunt nogmaals uw mening geven door meedoen aan een enquête en vragen te beantwoorden over de inhoud en de keuzes.

doe mee en vul de enquête in

We hebben u eerder gevraagd mee te denken over een groot aantal onderwerpen. Het aantal reacties hierop was groot. Er zijn bijeenkomsten gehouden, enquêtes ingevuld en onder de jeugd is een flitspeiling uitgevoerd. Dit heeft veel informatie opgeleverd. Duidelijk is geworden wat u belangrijk vindt om te behouden en wat punten van aandacht en ontwikkeling zijn.

Het ontwerp van de Omgevingsvisie beschrijft in hoofdlijnen:

  • welke keuzes we nu maken voor de toekomst,
  • waarmee we rekening houden bij die keuzes,
  • waar gaat onze aandacht vooral naar uit en
  • welke acties we moeten nemen.

Dit beschrijven we zowel voor de gehele gemeente als voor de dorpen. Het ontwerp gaat in op veel zaken, zoals wonen, verkeer, natuur, landschap, toerisme, ontmoeten. Dit is in samenhang bekeken, want een keuze voor het een kan gevolgen hebben voor het ander. Ook dit hebben we in beeld gebracht.

Enquête

We willen uw mening horen over het ontwerp van de omgevingsvisie. Tot 16 juli kunt u de korte enquête invullen. Invullen duurt ongeveer 5 minuten. In de enquête staan vragen over de keuzes en de inhoud. Als u na het invullen van de enquête niet alles kwijt kon, dan kunt u overwegen nog een zienswijze in te dienen. De gemeenteraad krijgt de uitkomst van de enquête en de zienswijzen om te behandelen bij de vaststelling van de omgevingsvisie. De planning is dat dit in november of december 2021 is.

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.